Akademik Kadro

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO
 
Yrd.Doç.Dr.
Deniz ORUÇ
Yrd.Doç.Dr.
Ülkü AKÇA ÜŞENTİ
Yrd.Doç.Dr.
Çetin YILMAZ
Öğr.Gör.
Murat AKKAYA
Öğr.Gör.
Dilek ŞAHİN
Arş.Gör.Dr.
Oğuzhan ZENGİN
Arş.Gör.
H.Kübra DOĞANCI