Yüksekokul Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Şerif DEMİR                           Başkan

Yrd.Doç.Dr. Deniz ORUÇ                    Üye

Yrd.Doç.Dr. Nuriye YILDIRIM              Üye

Yrd.Doç.Dr. Fatma EKER                    Üye

Yrd.Doç.Dr.  Dilek KONUK ŞENER      Üye

Öğr.Gör. Ferhan AÇIKGÖZ                 Üye                 

Y.O.Sek. Ali UÇAN                             Raportör